شنبه, 05 فروردين 1402

پروژه تخريب ساختمان قديمي و اجراي ساختمان جديد بانک ملي شعبه‌ي سي متري دوم کرمانشاه

اين پروژه شامل تخريب ساختمان قديمي تسطيح محل، جمع‌آوري نخاله‌ها انجام کارهاي ساختماني، تأسيسات مکانيکي، برقي و سيستم ديتا بوده است  کارفرما:سرپرستي بانک ملي استان کرمانشاه

نوع پيمان:اجرا

موضوع پيمان :تخريب، تسطيح ساختمان قديمي، اجراي ابنيه، تأسيسات مکانيکي، تأسيسات برقي و ديتا

تاريخ ابلاغ قرارداد: 15/06/1388

مدت پيمان:12ماه

محل اجرا:استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه

اسکلت: فلزي

متراژ زيربنا :590مترمربع 

مبلغ قرارداد:2/600/000/000 ريال

تصاویر پروژه

01.png02.png03.png04.png05.png
امروز
کل بازدید
28
191768