پنج شنبه, 18 خرداد 1402

احداث ساختمان بانک ملی ( شعبه سی متری دوم کرمانشاه)

احداث ساختمان بانک ملی ( شعبه سی متری دوم کرمانشاه)

پروژه تخريب ساختمان قديمي و اجراي ساختمان جديد بانک ملي شعبه‌ي سي متري دوم کرمانشاه اين پروژه شامل ت...

مرمت و بازسازی مقبره امام زاده حمزه عرب بيجار

مرمت و بازسازی مقبره امام زاده حمزه عرب بيجار

پروژه مرمت و بازسازی مقبره امام زاده حمزه عرب بيجار کارفرما: سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دس...

مجتمع مسکوني 110واحدي تعاوني مسکن فرهنگيان قروه

مجتمع مسکوني 110واحدي تعاوني مسکن فرهنگيان قروه

پروژه مجتمع مسکوني 110واحدي تعاوني مسکن فرهنگيان قروه  کارفرما: تعاوني مسکن فرهنگيان نوع پيمان:...

مجتمع مسکوني 98واحدي تعاوني مسکن کارگران قروه

مجتمع مسکوني 98واحدي تعاوني مسکن کارگران قروه

پروژه مجتمع مسکوني 98واحدي تعاوني مسکن کارگران قروه اين پروژه به صورت مشترک با شرکت سقف گستر کردستان...

01.png02.png03.png04.png05.png
امروز
کل بازدید
27
196862