شنبه, 05 فروردين 1402

پروژه مجتمع مسکوني 98واحدي تعاوني مسکن کارگران قروه

اين پروژه به صورت مشترک با شرکت سقف گستر کردستان اجرا گرديد مشخصات عمومي پروژه: مشتمل برانجام کليه کارهاي اجرايي ساختماني و تأسيساتي به صورت کليد تحويل

کارفرما: تعاوني مسکن کارگران قروه

نوع پيمان: اجرا

موضوع پيمان: اجراي تمامي کار‌هاي ساختماني و تاسيسات به  صورت کليد  تحويل (Turrn Key)

تاريخ ابلاغ قرارداد: 01/06/1389

مدت پيمان: 18ماه

محل اجرا: استان کردستان - شهرستان قروه

اسکلت: فلزي

متراژ زيربنا: 8745مترمربع

مبلغ قرارداد: 29/800/000/000 ريال

تصاویر پروژه

01.png02.png03.png04.png05.png
امروز
کل بازدید
30
191770