پنج شنبه, 18 خرداد 1402

درای وال چیست ؟

درای وال چیست ؟

تشکیل شده است از یک سری ناودانی گالوالیزه (به ناودانی افقی رانر و به ناودانی عمودی استاد گویند.)که ابتدا ی ناودانی افقی بر زیرسقف میخوابانند و به وسیله لیزر به ناودانی که بر روی کف گذاشته شده است تراز و بعد توسط تفنگ گازی با میخ های فولادی به زمین پرج میکنند.

بعد از این کا ر نوبت به گذاشتن ناودانی های عمودی به فواصل 50 تا 70 سانتیمتر (بسته به نوع کاربری )میرسد. در درون ناودانی های عمودی ۳ سوارخ به فاصله گذاشته شده است که در واقع برای عبور لوله های تاسیساتی میباشد . بعد از گذاشتن ناودانی های عمودی با پیچ های سر مته دار ناودانی افقی را از بالا و پایین پیچ مکنند . حال به نوبت گذاشتن لوله های تاسیساتی میرسد و به دلیل اینکه داخل این دیوار خالی است دیگر نیازی به کنده کاری برای رد شدن لوله ها ندارد که این عمل باعث افزایش سرعت است.

حال نوبت به نصب پوشش بر روی دیوار میگردد پوشش های رایچ معمولا دو نوع هستند سیمانی و گچی ابعاد آنها حدود1.5 در ۳۰۰ در ۱۲۰ سانتیمتر میباشد و مانند یک صفحه تخت میباشد که آن ر ا بر روی دیوار قرار داده و به وسیله پیچ آن را به ورق گالوالیزه پیچ میکنند بعد دیوار را بتونه کرده و درز گچ برگ ها را با نواری ارتچاعی میگیرند .

به این ترتیب دبوار آماده برای رنگ مشود.

01.png02.png03.png04.png05.png
امروز
کل بازدید
23
196858