پنج شنبه, 18 خرداد 1402

معرفی مدیران

 

 

 

سلمان خدامرادی  ax01

  

hasheh  

 

 

     

      مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

                                                                                                               

  • دکترای مدیریت استراتژیک
  • کارشناس ارشد مديريت پژوه MSPM 
  • کارشناس معماري

 

 

 

 

 

 

 

 

 فریاد رحیمی‌نیا
 ax03

  

hasheh  

 

      رئیس هیئت مدیره

                                                                                                               

  • کارشناس ارشد مکانيک (طراحي کاربردي)
  • کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
  • کارشناس مکانيک(تأسيسات)

 

 

 

 

 

 فروزان محمدی
 ax02

  

hasheh  

 

      عضو هیئت مدیره

                                                                                                               

  • کارشناس برق (الکترونيک)

 

 

 

 

 کیوان میرزایی
 

  

hasheh  

 

      عضو هیئت مدیره

                                                                                                               

  • کارشناس عمران ـ عمران

 

 

 

 

محمد پور عبد
 

  

hasheh  

 

      مدیر ارشد پروژه

                                                                                                               

  • کارشناس ارشد مديريت پژوه MSPM 
  • کارشناس عمران ـ عمران

 

 

 

 

01.png02.png03.png04.png05.png
امروز
کل بازدید
43
196878